STRONA GŁÓWNA    /    OFERTA    / DOTACJE    /    ZAPYTANIE OFERTOWE    /    KONTAKT

PMF PRINT Arkadiusz Mandau
Ul. WOJSKA POLSKIEGO 81 A
 87-700 Aleksandrów Kujawski
pozyskała dofinansowanie na zakup sprzętu i wyposażenia w ramach projektu
„Rozwój działalności Firmy  PMF PRINT w celu wprowadzenia do oferty nowych usług poprzez zakup sprzętu i wyposażenia”
za pośrednictwem
Lokalnej Grupy Działania
Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”
Piaskowa 4 Odolion, 87-700 Aleksandrów Kujawski
W ramach Projektu grantowego
„Projekty grantowe Lokalnej Grupy Działania
Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej w ramach osi 7”
w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

PMF PRINT Arkadiusz Mandau
Ul. WOJSKA POLSKIEGO 81 A
 87-700 Aleksandrów Kujawski
pozyskała dofinansowanie na zakup sprzętu i wyposażenia w ramach projektu
„Rozwój działalności Firmy  PMF PRINT w celu wprowadzenia do oferty nowych usług poprzez zakup sprzętu i wyposażenia”
za pośrednictwem
Lokalnej Grupy Działania
Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”
Piaskowa 4 Odolion, 87-700 Aleksandrów Kujawski
W ramach Projektu grantowego
„Projekty grantowe Lokalnej Grupy Działania
Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej w ramach osi 7”
w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

PMF PRINT Arkadiusz Mandau
Ul. WOJSKA POLSKIEGO 81 A
 87-700 Aleksandrów Kujawski
pozyskała dofinansowanie na zakup sprzętu i wyposażenia w ramach projektu
„Rozwój działalności Firmy  PMF PRINT w celu wprowadzenia do oferty nowych usług poprzez zakup sprzętu i wyposażenia”
za pośrednictwem
Lokalnej Grupy Działania
Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”
Piaskowa 4 Odolion, 87-700 Aleksandrów Kujawski
W ramach Projektu grantowego
„Projekty grantowe Lokalnej Grupy Działania
Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej w ramach osi 7”
w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

PMF PRINT Arkadiusz Mandau
Ul. WOJSKA POLSKIEGO 81 A
 87-700 Aleksandrów Kujawski
pozyskała dofinansowanie na zakup sprzętu i wyposażenia w ramach projektu
„Rozwój działalności Firmy  PMF PRINT w celu wprowadzenia do oferty nowych usług poprzez zakup sprzętu i wyposażenia”
za pośrednictwem
Lokalnej Grupy Działania
Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”
Piaskowa 4 Odolion, 87-700 Aleksandrów Kujawski
W ramach Projektu grantowego
„Projekty grantowe Lokalnej Grupy Działania
Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej w ramach osi 7”
w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

PMF PRINT Arkadiusz Mandau
Ul. WOJSKA POLSKIEGO 81 A
 87-700 Aleksandrów Kujawski
pozyskała dofinansowanie na zakup sprzętu i wyposażenia w ramach projektu
„Rozwój działalności Firmy  PMF PRINT w celu wprowadzenia do oferty nowych usług poprzez zakup sprzętu i wyposażenia”
za pośrednictwem
Lokalnej Grupy Działania
Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”
Piaskowa 4 Odolion, 87-700 Aleksandrów Kujawski
W ramach Projektu grantowego
„Projekty grantowe Lokalnej Grupy Działania
Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej w ramach osi 7”
w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego