STRONA GŁÓWNA    /    OFERTA    / DOTACJE    /    ZAPYTANIE OFERTOWE    /    KONTAKT

W wyniku przeprowadzonego postępowania na wybór wykonawcy na zakup fabrycznie nowego sprzętu i wyposażenia złożona została jedna oferta:
GRAFMASZ BOGDAN WIĄK NIP: 8631215168, REGON:360288918   ul. Kościuszki 47, 27-500 Opatów
Oferta spełniła wymogi formalne i merytoryczne zapytania ofertowego i została wybrana.

W wyniku przeprowadzonego postępowania na wybór wykonawcy na zakup fabrycznie nowego sprzętu i wyposażenia złożona została jedna oferta:
GRAFMASZ BOGDAN WIĄK NIP: 8631215168, REGON:360288918   ul. Kościuszki 47, 27-500 Opatów
Oferta spełniła wymogi formalne i merytoryczne zapytania ofertowego i została wybrana.

W wyniku przeprowadzonego postępowania na wybór wykonawcy na zakup fabrycznie nowego sprzętu i wyposażenia złożona została jedna oferta:
GRAFMASZ BOGDAN WIĄK NIP: 8631215168, REGON:360288918   ul. Kościuszki 47, 27-500 Opatów
Oferta spełniła wymogi formalne i merytoryczne zapytania ofertowego i została wybrana.

W wyniku przeprowadzonego postępowania na wybór wykonawcy na zakup fabrycznie nowego sprzętu i wyposażenia złożona została jedna oferta:
GRAFMASZ BOGDAN WIĄK NIP: 8631215168, REGON:360288918   ul. Kościuszki 47, 27-500 Opatów
Oferta spełniła wymogi formalne i merytoryczne zapytania ofertowego i została wybrana.

W wyniku przeprowadzonego postępowania na wybór wykonawcy na zakup fabrycznie nowego sprzętu i wyposażenia złożona została jedna oferta:
GRAFMASZ BOGDAN WIĄK NIP: 8631215168, REGON:360288918   ul. Kościuszki 47, 27-500 Opatów
Oferta spełniła wymogi formalne i merytoryczne zapytania ofertowego i została wybrana.